Nhân viên bảo vệ được trang bị gì trước khi đi làm?

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự, chính sách đào tạo và đào tạo thương xuyên của Bảo vệ Thiên Đức được duy trì đều đặn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ đạp ứng được như cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong những ngày đầu năm 2019, tuyển dụng nhân sự ở Bảo vệ Thiên Đức diễn ra sôi nổi, số người xin việc ngày càng tăng, theo đó công tác đào tạo cũng được thực hiện một cách đồng bộ, nhằm cung cấp ra thị trường những nhân viên bảo vệ một cách tốt nhất.

Mục đích của việc huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ:

Trước hết là rèn luyện phẩm chất, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp của người làm công tác bảo vệ; Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và những kỹ năng chuyên môn khác nhằm tạo nên một đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

 

Sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

Nhân viên phải qua đào tạo nghiệp vụ:

Theo qui định, nhân viên bảo vệ sau khi trúng tuyển sẽ phải trải qua chương trình huấn luyện bao gồm: Đào tạo kiến thức về pháp luật, phương pháp xử lý các tình huống trong nghiệp vụ bảo vệ, kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cứu, kiến thức quản lý, bảo quản và sử dụng công cụ hỗ trợ, đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử… Đây là bước quan trọng trong quá trình đào tạo nhân viên bảo vệ.

Những hình thức đào tạo tại Bảo vệ Thiên Đức:

Đào tạo tập trung tại các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do công ty tổ chức. Kết thúc khóa học học viên phải thực hiện kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

Sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ:

Ngoài ra, công ty Bảo vệ Thiên Đức còn thực hiện chế độ đào tạo thường xuyên tại các mục tiêu nhằm củng cố kiến thức nghiệp vụ và đào tạo sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công ty sẽ kiểm tra sát hạch và đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ của từng nhân viên để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hơn. Theo đó, Bảo vệ Thiên Đức phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) – Bộ Công an tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Chứng nhận này có giá trị toàn quốc và được xem như chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp đối với người làm công tác bảo vệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.